Forbes България започна набирането на кандидатури за участие във Forbes Business Awards 2017

Forbes България започна набирането на кандидатури за участие във Forbes Business Awards 2017

Forbes България започна набирането на кандидатури за участие във Forbes Business Awards 2017. В конкурса, който насърчава предприемаческия дух и добрите практики, могат да участват всички компании, които са регистрирани като търговски дружества в България, без значение колко са големи.

Тази година конкурсът се осъществява с подкрепата на Стоун Компютърс, хотел „Маринела“ – София, и Telelink.

Набирането на кандидатури ще продължи до 3 ноември включително. Компаниите могат да кандидатстват в една или повече от следните категории:

Развитие на бизнеса
Компании, които успешно са изпълнили стратегията си за растеж от малка стартираща компания до динамична фирма.

Развитие на човешките ресурси
Компании, които се гордеят с политиката си в областта на човешките ресурси.

Качество на стоките
Компании, които се занимават с производство или търговия на различни категории продукти.

Качество на услугите
Компании, развиващи дейност в сектора на услугите.

Служител на годината
Компании, които искат да отличат определен служител за изключителния му принос към бизнеса.

Награда за обществена дейност
Компании, които инвестират в социално-корпоративна отговорност и извършват общественополезна дейност.

Клиентска политика
Компании, които изпъкват с добрите си практики в отношението към клиентите.

Най-добър стартиращ бизнес
Млади компании, регистрирани в България, на възраст не повече от 3 години.

Тази година в конкурса се въвежда ново ограничение. Няма да се допуска участие в определена категория, ако компанията е била наградена в същата категория на предходното издание на конкурса Forbes Business Awards 2016. Под наградена се има предвид, че по време на Forbes Business Awards 2016 компанията е била на първо, второ или трето място в категорията.

Кандидатури за участие във Forbes Business Awards могат да подават всяко юридическо или физическо лице, което е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон. Участието в конкурса е безплатно и компаниите могат да подават кандидатури в повече от една категория на конкурса.


Всички кандидатури ще бъдат разгледани от независимо жури, съставено от уважавани бизнес личности. Първоначалната оценка ще бъде базирана на вашите отговори на въпросите, които покриват важни фактори за успеха на всеки бизнес.

Кандидатствайте онлайн тук