Кандидатури за участие във Forbes Business Awards могат да подават всяко юридическо или физическо лице, което е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон. Участието в конкурса е безплатно и компаниите могат да подават кандидатури в повече от една категория на конкурса, със следните изключения:

  • Не се допуска участие в определена категория, ако компанията е била наградена в същата категория на предходното издание на конкурса Forbes Business Awards 2016. Под наградена се има предвид, че по време на Forbes Business Awards 2016 компанията е била на първо, второ или трето място в категорията.
  • Не се допуска участие в категория "Най-добър стартиращ бизнес", ако към датата на подаване на кандидатурата "възрастта" на компанията на база съдебната й регистрация е повече от 3 години.
  • Не се допуска участие на юридически лица, които не са регистрирани като търговци в България по смисъла на Търговския закон.

Информацията в изпратените до Forbes България документи ще бъде използвана само за целите на журито и ще бъде квалифицирана като конфиденциална от журито и от списанието.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани от независимо жури, съставено от уважавани бизнес личности. Първоначалната оценка ще бъде базирана на вашите отговори на въпросите, които покриват важни фактори за успеха на всеки бизнес.

„Атика Ева Медия Груп” не носи отговорност за неправилно попълнени кандидатури.

До крайния срок остават
0:0:0
Кандидатствай

С подкрепата на