Развитие на бизнеса

Компании, които успешно са изпълнили стратегията си за растеж от малка, стартираща компания, до динамична фирма

Развитие на човешките ресурси

Компании, които се гордеят с политиката си в областта на човешките ресурси

Качество на стоките

Компании, които се занимават с производство или търговия на различни категории продукти

Качество на услугите

Компании, развиващи дейност в сектора на услугите

Служител на годината

Компании, които искат да отличат определен служител за изключителния му принос към бизнеса

Награда за обществена дейност

Компании, които инвестират в социално-корпоративна отговорност и извършват обществено полезна дейност

Клиентска политика

Компании, които изпъкват с добрите си практики в отношението към клиентите

Най-добър стартиращ бизнес

Млади компании, регистрирани в България, на възраст не повече от 3 години

До крайния срок остават
0:0:0
Кандидатствай

С подкрепата на